วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เฉพาะ รูปที่ถ่ายสวย

Dyc.dawsonii hybrids ( purple red silver ) 
Dyc.'Sinfundel' F2 'Tiger Nial

Dyc.'Prist'


Dyc.Hb.'Tazan'

Dyc.'Brittle Star' TC

Dyc.'Arizona' F2   จากน้องอาร์ท


Dyc.dalica Type FromDyc.'Brittle Star' X Arizona
Dyc.'Silver Back' X mlDyc.'Snaggle Tooth' F2 จากพี่Q

Dyc.dalicata Gold from จากพี่อ๊อด

Dyc.'Brittle Star' F3
Dyc.'Arizona' X 'Brittle Star #1