วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

--> 17/2558 <-- Special fin fin รอบพิเศษ ไม้ดี ราคาถูก


Dyc.'Silver Dimon' X Arizona B2 899 บาท
Dyc.'Bangkok Star' X 'Sky Walker'  899 บาทDyc.(BS X Ari) X 'Keller Silver' แนว สวยประหาร 459  บาทDyc.'Arizona' X 'Sky Walker'  คลาสิคดี 799 บาทDyc.'Arizona' #BW01 X 'Bone' หนามชมพู เป็นแผง  799 บาท
Dyc.'Brittle Star' F2  พื้นใบแดง มีแป้งขาว ถูกต้องตามแบบฉบับ 1200 บาท

Dyc.(BS X Ari) X 'Keller Silver' แนว เชือดนิ่มๆ 459  บาทDyc.'Arizona' F3 #03  799 เราไม่ขายแต่เราขายตามสภาพใบหักไป หน่อยนึง 499 บาทDyc.'Silver Dimon' X Arizona B1 899 บาท
Dyc.'Shock Wave' (Dyc.'Mercury F2)