วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

-->41/ 2558 ขาย ก่อนงาน <---


เอาไม้หนามสวยๆ มาขาย ก่อนวันงานครับ   รบกวนจองในหน้านี้นะครับ
http://www.pantown.com/board.php?id=40508&area=4&name=board2&topic=5597&action=view&move=moveDyc.'Richard Kza' ต้นที่ 1  159 บาท


 Dyc.'Richark Kza' ต้นที่ 2   159 บาท


 Dyc.Arizona F2 X Dyc.'Last One' (Zill F2)  159 บาท


Dyc.'Pirst' X บางกอก 159 บาท


 Dyc.'Arizona' F3 ต้นที่ 1   159 บาท (แม่เป็น Ari F2 หนามมะขาม) Dyc.'Arizona' F3 ต้นที่ 2 159 บาท   (แม่เป็น Ari F2 หนามมะขาม)


 Dyc.'Arizona' F3 ต้นที่ 3  159 บาท   (แม่เป็น Ari F2 หนามมะขาม)

 Dyc.'Squid' X Tazan' 159 บาท


Dyc.dawsonii Bill X delicata rubra  169 บาทDyc.dawsonii Bill X goehringii Spectmen   179 บาท


 Dyc.(BS X Ari) X Keller Silver  159 บาท


Dyc.ml Hb 'หนามชมพู' 159 บาท