วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

กลางคืนถ่ายรูปออกมาก็สวยเหมือนกันนิ

 ช่อดอก Dyc.'Richard Kza'
 อาการหนัก Dyc.dalicata aurae
 Dyc.goehringii X pectinata
 สุดๆ Dyc.fosterana cv. 'Star of Brazil'
 สุดๆ อีกต้น Dyc.fosterana cv. 'Star of Brazil'
 Dyc.'Brittle Star' Hb จาก ลุง Conฯ ณ brazil
Dyc.'Brittle Star' F3 โคนสวยๆ

Dyc.'Worren' F1


 Dyc.goehringii type X Arizona
 AAA
Dyc.Brittle Star Hb

Dyc.'Maroon Star'
Dyc. Hb 'Tazan'
Dyc.'Arizona' F2
Dyc.'Brittle Star' TC
Dyc.'Arizona' F2 หนามเทพฯ
Dyc.'The last One'
Dyc.'Bangkok Star'
Dyc.dalicata cry.
Dyc.Hb 'Brittle Star' ลุงคอนฯ


Dyc.Hb 'Brittle Star' ลุงคอนฯ
Dyc.lagoao X lagoao แต่ออกแนว dalicata gold Form

Dyc.'dalicata' Type Form
Dyc.'Battle Axe' จอมหน่อหลอด
Dyc.'Scythe'
Dyc.'Brittle Star' F3 หนามใบเลือย
Dyc.'Arizona' X 'Brittle Star #1
 xDyckcohnia goehringii type clone x Deut. longipetala Green Clone  ต้นที่ 1
 xDyckcohnia goehringii type clone x Deut. longipetala Green Clone ที่ 2
 Dyc.'Catche'
 Dyc.'Silver Back x ml
 Dyc.'Tante' (Lindelvaldeae X pectinata)
 333
 Dyc.'Brittle Star' TC อีกโคน
 Dyc.pectinata
 Dyc.fosteriana Var nivosa 1
 Dyc.fosteriana Var nivosa 2
 Dyc.dalicata auera
Dyc.reitzii V.ruba x goehringii

 Dyc.'Snaggle Tooth' F2 # Q-01
Dyc.hebdingii Seeding
Dyc.TigerNrNail


Dyc.domfelicianensis
 Dyc.domfelicianensis
Dyc.fosteriana-fosteriana X 'Brittle Star' #2

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

ช่วงนี้อากาศหนาว แดดดี ไม้ก็เลยสีสวย


 Dyc.goehringii X pectinata #1
 Dyc.fosterana V.nivosa #1
Dyc.goehringii X pectinata #1
 ml x macedoi
 Snaggle Tooth F2
 Dyc.dalicata cyanopylla red
 Dyc.'Arizona' F2
 Dyc.dalicata rubra
 Dyc.distachya
 Dyc.dalicata cyanopylla
Dyc.discoides
 คู่ผสมเดียวกับ Stone
 xDyckcohnia goehringii type clone x Deut. longipetala Green Clone #1
xDyckcohnia goehringii type clone x Deut. longipetala Green Clone #2
 Dyc.Arizona Hybird
 Dyc.domfelicianensis Rubra
 Dyc.'Arizona' Hybird
 Dyc.goehringii Type clone
 Dyc.goehringii Original Spectment Clone
 Dyc.'Brittle Start' Hb
 Dyc.Brittle Star X Ariznoa ( TC.) ,Dyc.'Raj'
 Dyc.'Arizona' Hb
 Dyc.'Brittle Star' Original (tissue culture)
 Dyc.'Tiger Nail'
 Dyc.'Brittle Start' Hb
 Dyc.hebdingii
 Dyc.'South Bay' V. Tibor
 Dyc.'Snaggle Tooth' F2 # Q-01
 Dyc.dalicata Type from

 Dyc.Hb.'Tazan'
Dyc.fosteriana cv fosteriana-fosteriana " Star of Brazil "
 Dyc.fosteriana-fosteriana X 'Brittle Star' #1
 Dyc.marnier-lapostollei var.estevesii X 'Brittle Star
 Dyc.dalicata 'auera' (Glod Form)
 Dyc.Brittle Star Hb
Dyc.'Maroon Star'