วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กำลังดี

  Dyc.Toothy Wolfgang X fosteriana Dyc.ml Hb.

 Dyc.delecata deca

Dyc.'Brittle Star'


Xdyc.(reitzii rubra X Arizona) X Hec. GlaucaDyc. 'Britte Star' Hybird


 Xdyc.2b X Hec.glauca
 

 Dyc.('Mercury' x reitzii v. rubra R Lem tropiflora) x goehrongii


 Dyc.(reitzii ruba x  'Mercury') X goehringii F2


 Dyc.
 Dyc.'Brittle Star' F3


 333ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น